Bina Yönetim Sistemi

Bina Yönetim Sistemi BYS, (Building Management System BMS , Building Automation System BAS olarak da isimlendirilir. ) binalarda bulunan mekanik ekipmanlar ( klima santralleri, soğutma grupları, fancoil cihazları, sıcaksu kazanları, pompalar, fanlar ve aspiratörler vs.) , elektrik ekipmanları ( trafolar, jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, ameliyathane izole güç sistemleri-IT system, enerji analizörleri, dış ve iç aydınlatma tesisi, asansörler vs.) ile zayıf akım sistemleri (yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera CCTV sistemleri, geçiş control-Access control- sistemleri, ameliyathane kontrol panelleri vs.) bir merkezden izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan komple otomasyon sistemidir. BYS kullanıcısı, tesisindeki bütün ekipmanların durumunu, proses değerlerini, bütün arıza ve uyarıları izleyebilir, ekipmanları çalışma algoritması dışında manuel olarak kontrol edebilir ( operator override ), bütün bu verileri geçmişe dönük olarak raporlayabilir. Bu izleme ve kontrolleri hem tesis içinden hem de eğer yetkilendirilmiş ise tesis dışından yapabilir.

Aşağıda listelenmiş sistemler BYS ( BMS / BAS ) tarafından kontrol edilir:
a- Mekanik Sistemler
Havalandırma sistemleri Klima santralleri
Fancoil üniteleri
VAV kutuları ( Variable Air Volume - Değişken hava hacmi )
Isıtma ve soğutma sistemleri
Sıcaksu ve soğuksu sirkülasyon pompaları
Sıcaksu kazanları
Su soğutucu üniteleri ( Chiller units )
Kullanım suyu eşanjörleri
Güneş enerjisi sistemi
Yangın pompası ve kullanım suyu hidroforu
Yangın damperleri
Duman tahliye fanları
Asansör boşluğu basınçlandırma fanları
Merdiven boşluğu basınçlandırma fanları
Jet fanlar ( kapalı otopark havalandırma ve duman tahliye sistemi )
Bahçe sulama sistemi
Su filtreleme ve su yumuşatma sistemleri
Su tankları ndash; kritik seviye alarmı
Yakıt tankları ndash; kritik seviye alarmı

b- Medikal sistemler
Ameliyathane odaları ndash; ameliyathane kontrol panelleri
Hasta yatak odaları
Hepa filtreler
Kanal tipi elektrikli ısıtıcı
Medikal gaz alarm sistemi

c- Elektrik sistemleri
Trafolar ndash; yag sıcaklığı, soğutma fanları, bucholz rolesi, primer-sekonder akım ve gerilim değerleri
Jeneratörler ndash; yakıt tankı seviye bilgileri, arıza bilgileri, durum bilgileri
UPS ndash; şebeke ve akü durum bilgileri, online bypass durum bilgileri
IT system ndash; izolasyon durum bilgisi, cihaz durum ve arıza bilgisi
Enerji analizörleri ndash; enerji sarfiyatı raporlama
Harici aydınlatma ndash; on off kontrol, ışık şiddetine ve zamana bağlı kontrol
Bina iç aydınlatma ndash; on off kontrol, DALI ; DMX ışık şiddeti kontrolü

Enerji Yönetimi Uygulamları :
Metasys Bina Otomasyon Sistemi asağıda belirtilen tüm Enerji Yönetim Algoritmalarını gerçeklestirmektedir :
* Günlük Zaman Programı
* Takvim Bazlı Programlama
* Tatil Günleri Programlama
* Geçici Zaman Program Müdahalesi
* Optimum Start
* Optimum Stop
* Gece Sıcaklık Set Değeri Kontrolu
* Entalpi Kontrolu ve Dıs Hava Sıcaklığı Ekonomi İsletmesi (Ekonomizer)
* Isıtma / Soğutma Kitlemeleri
* Soğutma Grubu Sıralı Kontrolu
* Soğutma Grubu Çalısma Optimizasyonu

Operatör Programlama Kabiliyeti:
Metasys Operatör Kontrol Yazılımını asağıda belirtilen tüm programlama özelliklerine sahiptir.
* Giris ve Değiskenler
* Tetiklemeler
* Dinamik Bilgi Ulasımı
* Rapor Yaratma
* Dökümantasyon

Alarm Yönetimi: Alarm Yönetim Sistemi alarm raporlarını izleyerek, ara belleğe yüklemekte ve operatör istasyonlarına ve bellek dosyalarına kaydetmektedir. Alarm kontrol yazılımı dağılmıs ve bağımsız alarm analizi yaparak, alarmları kritik ve kritik olmayan alarmlar seklinde filtreleyebilmektedir. Bu suretle kritik olmayan alarmlar yüzünden operatörlerin gereksiz uyarılması önlenebilmektedir. Aynı zamanda haberlesme ağı trafiğide azaltılarak, trafik yüzünden bazı alarmların kaybolması önlenir.

Kontrol Yazılımı asağıda belirtilen tüm Alarm Yönetim özelliklerini gerçeklestirmektedir :
* Nokta Değisiklik Rapor Açıklaması
* Öncelikler
* Raporlama Sekilleri
* Alarm Mesajları
* WAN Alarm Yönetimi

Tarihsel Bilgi ve Trend Analizi: Her nokta için Tarihsel Bilgi Toplama ve bu bilgiyi derleme ve depolama mümkündür. Sistem doneleri asağıdaki sekillerde otomatik olarak örneklenebilmekte, depolanabilmekte ve bilgisayar ekranından izlenebilmektedir.

* Sürekli Nokta Tarihsel Bilgileri
* Kontrol Çevrim Performans Eğrileri
* Genisletilmis Örnek Period Eğrileri
* Bilgi Depolama ve Arsivleme
Toplattırma (Totalisation):
Metasys Kontrol Yazılımı asağıda belirtilen tüm Toplattırma islemlerini gerçeklestirmektedir.:
* Çalısma Süreleri Toplattırma
* Analog / Puls Toplattırma
* Durum/Olay Toplattırma

METASYS BMS Mimarisi
METASYS bina otomasyon sistemi üç seviye kontrol sisteminden olusmaktadır;
* Yönetim Seviyesi ; Bu seviyede Network Automation Engine "NAE" cihazları bulunmakta olup, bina otomasyon sistemi yazılımı ile saha DDC kontrol sistemi arsında arabirim olmaktadır. Bina otomasyon sistemi yazılı ile haberlesmesi Ethernet üzerinden Bacnet protokolu ile olamktadır. Her türlü rapor, trend, nokta yönetimi NAE üzerinden olduğundan system bilgisayarında herhangi problem durumunda system yönetimi ve kontrolu sorunsuz devam etmektedir.
* Kontrol Seviyesi ; Bu seviyede bağımsız programlanabilir DDC kontrolörler vardır. DDC kontrol cihazları RS485 üzerinden NAE cihazları ile haberlesmektedirler. DDC kontrol cihazları N2Open, Bacnet veya Lonworks protokollarından birisini kullanabilmektedir. Her bir DDC kontrol cihazı kendi hafızası içinde bağlı olduğu noktalardaki sistemi bağımsız olarak kontrol edebilmektedir. NAE cihazındaki veya merkezi bilgisayardaki herhangi bir problem durumunda cihaz problemsiz bir sekilde senaryoya uygun sekilde kontrolu devam ettirmektedir. Bağımsız Programlanabilir FX Kontrol Cihazları performans ve kapasitesini dağıtık I/O genisleme modülleri kullanarak arttırabilmektedir. Her bir bağımsız Programlanabilir DDC Kontrol Cihazı haberlesme ağındaki diğer cihazlardan bağımsız olarak kendi kontrol fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Her bir bağımsız programlanabilir FX DDC kontrol cihazı kendi isletim sistemi ve
* Kontrol Süreçleri
* Enerji Yönetim Uygulamaları
* Operatör Tasınabilir Servis Terminali gibi veri tabanını destekleyecek kadar hafızaya sahiptir. Herhangi bir noktadaki FX DDC Kontrol Cihazı verileri ve programları ile operatör arasındaki arabirim, haberlesme ağındaki herhangi bir PC is istasyonu yada Tasınabilir Servis Terminali aracılığıyla sağlanabilmektedir. Sistemin tüm set değeri, oransal band, kontrol algoritmaları vb. programlanabilir parametreleri enerji kesilmesinde yeniden kontrol cihazının programlamasını gerektirmeyecek sekilde saklanmaktadır.
* Bilgi Seviyesi ; Bu seviyede sahadaki sensor ve switchler bulundukları yerdeki sıcaklık, nem, basınç .. vb bilgileri digital veya analog olarak bağlı oldukları control cihazına aktarmaktadırlar. Bu bilgiler 0-10VDC, 4-20mA, 24VDC triac veya kuru kontak seklinde olabilmektedir.
Dinamik Renkli Grafik Ekranlar:
Sistem performans analizini ve alarmların gözlenmesini kolaylastırmak amacıyla AHUlar, sıcak ve soğuk su sistemleri gibi mekanik cihazlar için renkli sistem semaları sağlanabilmektedir. Operatör arabirimi, kullanıcıların çesitli sistem semaları ve kat planlarına ana birimlerden alta kadar menü seçerek yada metin tabanlı komutlarla ulasmasını sağlamaktadır.
Dinamik Veri Görüntüleme:
Dinamik ısı ve nem değerleri, akıs değerleri, durum göstergeleri, sembolik grafiklerde gerçekte bulundukları yerde gösterilmekte ve operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak anlık değerleri yenilenmektedir.
Pencere Fonksiyonu:
PC Operatör is istasyonunun çoklu pencere yapısı, kullanıcının tüm sistemi analiz edebilmesi yada gelen bir alarma ait grafiği, o an çalısılan ise müdahale etmeden görebilmesi için, aynı anda birden fazla sistem grafiğini görüntüleyebilmektedir.
Grafik Tanımlama Fonksiyonu:
Kullanıcının sistem grafiklerinde ekleme/silme/değistirme yapabilmesi için, bir Grafik Sistem Olusturma yazılımı mevcuttur.
Grafik gelistirme programı, kullanıcının asağıdaki fonksiyonları gerçeklestirebilmesi amacıyla mouse vb. bir isaretleme arabirimiyle bağlantılı bir çizim programı kullanabilmektedir.
* Sembol Tanımlama
* Sembolleri Yerlestirme, Boyut Değistirme vb.
* Arka Plandaki Ekranları Tanımlama
* Bağlantı Çizgilerini Tanımlama
* Tanımlayıcı Metinlerin Yerlestirilmesi, Boyutlandırılması
* Tüm Elemanlar için Renk Belirleme ve Tanımlama
* Sistemler, Elemanlar, Semboller, Metinler Arasındaki Bağıntıları Kurmak
Grafik diyagramlar sistem analizini sağlamak amacıyla, kontrol noktaları, mekanik sistem büyüklükleri, mantıksal gruplar, veri tabanı bilgileri, bina planı gibi çesitli nokta ve grupları sembolize etmek amacıyla olusturulmaktadır.

Aydınlatma Otomasyonu

En doğal ve en ekonomik aydınlatma şekli gün ışığı ile aydınlatmadır. Ancak kapalı ortamlarda elektrikli aydınlatma gerekmektedir. İç ortamların kullanım amacına ve mimari durumuna uygun olarak gün ışığıyla desteklenecek, belirlenmiş bir ışık şiddeti seviyesine göre gerektiği kadar elektrik kullanacak bir aydınlatma sistemi ile, aydınlatma için harcanacak enerji miktarı optimize edilmiş olacaktır.

Günümüz teknolojisiyle fluoresant aydınlatma araçlarının aydınlatma şiddetleri 0-100% arasında değiştirilebilmekte ve gerektiği kadar ışık üretmesi ve bu sayede gerektiği kadar enerji tüketmesi sağlanabilmektedir.

Hol, koridor, yemek salonu vs. gibi ortak kullanım alanlarında, mahale konacak varlık sensörleri ve ışık şiddeti sensörleri vasıtası ile, hem mahalin kullanım durumu ve hem de mevcutta var olan ışık şiddeti ölçülür. Bu veriler BMS tarafından anlık olarak takip edilir. O mahal için istenen ışık şiddeti ile mevcutta var olan ışık şiddeti arasındaki farka göre BYS, fluoresant aydınlatma lambalarını 0-100% arasında değişkenlik gösteren bir şiddette yakar.

Kullanım amacına uygun ve tam otomatik çalışacak bir aydınlatma otomasyon sistemi için bize başvurunuz.

Özellikler / Faydaları:

* Tek bir DALI hattında 64-128 balast kontrolü

* İster yıldız, ister girdi çıktı yaparak kolay montaj imkanı sağlar

* DALI ile yaptığımız otomasyon sistemleri istenilen her an değişik senaryo ve

guruplandırmaların yapılmasına hazır olup, ileride mimaride olacak hiçbir değişiklik

kablolamayı etkilemez.

* 300 metre ye kadar iletim mesafesi (4 kablo = çift kablo güç)

* Anahtarlama ve dimleme (tekil, gruplu, genel)

* 16 farklı grup ve her cihaz için 16 farklı senaryo

* Lamba durumlarının takip edilmesi (açık/kapalı/ aydınlık seviyesi)

* Lamba arıza durumlarının takip edilmesi

* %70 e varan enerji tasarrufu sağlar ve lamba/balast ömürlerinin daha uzun olmasını

sağlar

Bina Zayıf Akım Sistemleri

Kapalı Devre Televizyon Sistemi ( Closed-Circuit Television - CCTV ) çalışmakta olduğu binanın ( hastane, okul, alışveriş merkezi, banka, otel, vs.) kullanımı için kurulan, belirli bir alandan alınmış kamera görüntülerinin belirli monitörlere aktarıldığı bir televizyon sistemidir. Bu sistemde görüntüler kullanım alanı dışına aktarılmadan bina içinde ve genellikle güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. CCTV sisteminde elde edilen görüntüler anlık olarak kaydedilmekte olup, meydana gelen olayların daha sonra izlenmesini mümkün kılar. Bilgisayar ve ağ teknolojilerinin gelişmesine pararlel olarak, CCTV sistemlerinden elde edilen görüntüler P2000 Güvenlik Sistemi yazılımları vasıtasıyla güvenlik amaçlı uygulamalarda kullanılabilmektedir :

- Hareket, davranış ve durağan nesne algılaması

- Yerinden alınan kayıp nesne algılama ve alarmı

- Aydınlık ve karanlık algılama ve alarmı

- Tüm bu alarmlar her kamera için bağımsızdır

- Kayıt edilen görüntülerin raporlanması ve kolay arama izleme fonksiyonları

- Renk seçimli arama ve ters yöne hareket algılaması

- Alarm durumlarında yüksek keliteli, normal durumlarda düşük kaliteli kayıt seçebilme imkanı

- Alarm girişi ve röle çıkışı ile otomatik olarak ışıkların, kapıların yada alarmın çalıştırılma imkanı

- Aktif kameranın tam ekran olarak canlı gösterimi imkanı

- Mobil cihazlar üzerinden uzaktan izleme imkanı

- Zaman programı ve etiketi

Yangın Algılama ve Alarm Sistemi :

Binaların yangından korunması can ve mal emniyeti için oldukça hayati bir önem taşımaktadır. Yanma, yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur. Kontrolümüz dışındaki yanma olayına ise yangın denir. Küçük bir tutuşma, zamanında farkedilip müdahale edilmezse yalnızca bir kaç dakikada zarar verici bir yangına dönüşebilir.

Yangınlar, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve E sınıfı yangınlar olarak sınıflandırılırlar. Yangınların başlangıç evrelerinde farkedilmesi ve derhal söndürülmesi, yangının küçük zararla atlatılması için çok önemlidir. Bu sebeple binaların yangına karşı korunmasında ilk yapılması gereken şey, yangın algılama ve alarm sisteminin kurulmasıdır. Binanın büyüklüğüne, mimarisine, kullanım amacına ve potansiyel yanıcıların ( katı maddeler, sıvı yanıcılar, gaz yanıcılar vs.) cinsine göre yangın algılama sistemi seçilmelidir. Etkin bir yangın algılama sisteminin kurulması için binanın bir çok yönden incelenmesi, yürürlükteki yasalar ve standartları da dikkate alarak en uygun algılama sisteminin dizayn edilmesi gerekmektedir. Her binanın yangın riski birbirinden farklılıklar gösterir, doğal olarak her bir bina için kurulacak yangın algılama sistemi de farklılıklar gösterecektir. Çözüm ortağı olduğumuz uluslararası markaların ürünleri ile, binanızın ihtiyacı olan en etkin yangın algılama ve alarm sistemlerini kurmaktayız.

Mikroişlemci kontrollü son teknoloji yangın algılama sistemleri, kendi başlarına çalışabildikleri gibi diğer güvenlik sistemleri ile entegre olabilecek altyapıya da sahiptirler. Entegre güvenlik sistemi sayesinde, binanızda mevcut bulunan yangın algılama sisteminizi bina yönetim sistemine ve/veya güvenlik sistemine entegre edebiliriz. Eğer binanız yeni kuruluyor ise daha en başından, Bina Yönetim Sistemi, CCTV, Yangın Algılama ve Alarm Sistemi ve Geçiş Kontrol Sisteminin birbirine entegre edildiği komple Bina Güvenlik Sistemi kurabiliriz.

Geçiş Kontrol ve Güvenlik Sistemi :

Binaların belirli yerlerine giriş ve çıkışın kısıtlanması ve geçişin kontrol altına alınması, kısıtlı bölgelere giriş için gerekli izinlerin geçiş kontrol sistemi tarafından denetlenmesi, tüm giriş ve çıkışların bir noktadan izlenmesi bu sistemin kuruluş amaçlarından bir kaçıdır. Binaya gelen ziyaretçilerin kayıtlarının tutulması, ziyaretçi refakat kartı oluşturulması, bina içinde kaç kişinin olduğunun anlık olarak bilinmesi geçiş kontrol sisteminin sağladığı bilgilerdendir.

Güvenlik seviyesi denetimi, acil durumlarda operatörün kapıları grup olarak veya tek tek kontrol etmesini sağlar. Operatör düşük seviye erişimi seçtiğinde, geçiş kartı sahipleri için kapı geçişleri hemen durdurulur. Erişim seviyesi her bir kapı için tek tek veya grup olarak değiştirilebilir. Hangi ziyaretçinin anlık olarak binanın neresinden geçtiği monitörlerden izlenebilir.

Entegre Güvenlik Sistemi :

Johnson Controls P2000 Güvenlik sistemi komple bir entegre güvenlik sistemi çözümüdür. Çalışanların işyerinde gün içerisinde nerede oldukları sistem tarafından görüntülenir. Acil bir durumda ( yangın, deprem, güvenlik tehtidi vs.) çalışanların ve ziyaretçilerin toplanma / tecrit bölgesine ulaşıp ulaşmadıkları, kaç kişinin güvenli bölgede ve kaç kişinin risk altında oldukları sistem sayesinde takip edilebilir. Raporlar özel bir yazıcıya ve toplanma bölgesindeki özel monitöre aktarılır.

CCTV sisteminin diğer güvenlik sistemleri, geçiş kontrol sistemleri ve bina yönetim sistemleri ile birlikte entegre edilebilir ve birlikte kullanılması istenir duruma gelmiştir. Johnson Controls P2000 Güvenlik Sistemi, CCTV, geçiş kontrol sistemi ( access control), yangın alarm sistemi ve bina yönetim sistemini birbirine entegre eden güçlü bir güvenlik yazılımıdır. Geçişin kontrollü olarak yapıldığı bir mahale yetkisiz giriş teşebbüsü olması durumunda o bölgeyi izleyen kameranın görüntüsü anında izleme monitörünü kaplayarak operatörü uyarabilir. Uzun süre hareketsiz duran sahipsiz bir cisim kameralar tarafından algılanarak operatör bilgilendirilir. Veya, gün içerisinde binanın otoparkına girmiş kırmızı renkli bütün araçların kayıtları kısa zaman içerisinde izlenebilir, plakası belli olan bir araç bütün kamera kayıtları içerisinde kolaylıkla aranabilir. Bütün bunlar Johnson Controls P2000 güvenlik sistemi sayesinde rahatlıkla yapılabilmektedir.

Binalarınızda CCTV sistemi kurulması, güvenlik sistemi ve BMS ile entegrasyonu için, konusunda dünya lideri markaların ürünleri ve yetkin teknik kadromuz ile projelerinize en doğru çözümü sunmaya hazırız.

Akıllı Ev Sistemi

Akıllı Ev kavramı, bir evdeki günlük rutin aktivitelerin, kullanıcı tercihlerine göre istenen zaman ve sıralama ile, girdiler değerlendirilerek merkezi bir kontrolör (bilgisayar) tarafından otomatik olarak yönetilmesidir. Akıllı evi, uzaktan kumandalı evden ayıran özellik, girdileri değerlendirip karar verebilme özelliğidir.

Şu anda, FIBARO sistemi piyasada bulunan en iyi ev otomasyonu çözümüdür.
Tadilat gerektirmeyen bir kurulum sistemi sunması sayesinde, yüzlerce metre kablo çekilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Minyatür modüllerimiz herhangi bir buata, aydınlatma veya panjur düğmesinin yuvasına yerleştirilebilir ve tüm elektriksel sistemlerle uyumludur.
LED ve florasan lambaları ve eski tip elektrik sistemlerindeki (aydınlatma düğmelerinde nötr hattının bulunmadığı) aydınlatmaları kontrol edebilen piyasadaki tek sistemdir.
Fibaro cihazları bina altyapısına kalıcı olarak bağlanmaz. Bu sayede, odaların yeniden dekore edilmesi, duvarların yerinin değistirilmesi, iç dizaynın yeniden şekillendirilmesi sorun olmaz, sadece gerekli modüllerin çıkartılıp yeni yerlerine takılması yeterli olacaktır. Mesh ağ yapısı, yeri değiştirilen modülün yeni yerini sistemde güncelleyecek ve diğer bileşenlerle birlikte çalısmaya devam etmesini sağlayacaktır.

Uyumluluk ve Z-Wave teknolojisi
Fibaro, pazardaki cep telefonlarının büyük çoğunluğu ile ve bütün tablet bilgisayarlar ile uyumludur ve bu sayede kontrol ve iletişimde sınırsız özgürlük sağlar.
Fibaro ürünleri, Z-wave temelli üretim yapan yaklaşık 300 farklı üreticinin cihazları ile uyumludur.
Piyasadaki tüm IP kameralarla uyumludur. Herhangi bir olay tespit edildiğinde, sistem cep telefonunuza resim veya videosunu gönderir.
Akıllı sistem
Fibaro sistemi farklı cihazların durumunu izler, kontrol eder ve eğer gerekliyse oluşan olaylarla ilgili sizi bilgilendirir. Piyasada motorlu stor, panjur veya tentenin konumunu bilebilen tek sistemdir. Otomatik olarak kendini günceller. Kayıtlı ayarlarını otomatik olarak yedekler ve yedekleri uzak sunuclara gönderir. Pil ile çalısan bilesenler, pilleri değişmesi gerektiğinde sizi bilgilendirir.
Grafik arayüz
Özel bir yazılıma ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadan cihazlar arası baglantıları, senaryoları ve tüm sistem zekasını herhangi bir anda herhangi bir bilgisayardan yapabileceğiniz kolay arayüze sahip tek sistemdir.

FIBARO AKILLI EV Sistemleri, kablosuz ve minyatür modülleri sayesinde, kırıp dökme olmadan evinize bir kaç saatte kurulabilir. Böylece, evinizde kontrol etmek istediğiniz tüm noktaları, evinizin içinden veya dünyanın internet erişimi olan herhangi bir noktasından
parmaklarınızın ucuna gelir. FIBARO Akıllı Ev Sistemleri evdeki elektrikli cihazları uzaktan kontrol edebilmenin de ötesinde, emniyet, güvenlik, konfor ve tasarruf konularıda kullanıcılarına sınırsız fayda sağlayan sistemlerdir.

FIBARO Akıllı ev sistemi ile yapabilecekleriniz :
Hareket sensörü evinizdeki en ufak hareketleri bile algılayarak size mesajla bilgi verebilir ve alınmasını istediğiniz aksiyonları başlatabilir. Hareket algılamanın yanı sıra; sıcaklık, ortam ışığı ve ivme ölçümü yapabilir. Ortam ışığı öşçümü sayesinde, bu sensör
ile beraber kullanacağınız FIBARO Dimmer Modülü ile evinizdeki ışık seviyesini sabitleyebilirsiniz. Bu sensörün bulunduğu ortamın ısı kontrolünü de yine bu sensörden alınan sıcaklık bilgisi ile yapabilirsiniz. Ayrıca içerisindeki ivme ölçer olası deprem anında insanların hissedemediği ilk sarsıntılarda bile sizi uyaracaktır.
Duman sensörü evinizi ve ailenizi korurken, son teknoloji ile evinizin güzelliğini birleştirir. FIBARO Duman sensörü, dumanın içine girmesini sağlayan deliklerin tasarımındaki yenilikçilik sayesinde dünyadaki sensörler içinde dumanı en hızlı hisseden sensördür. Bir yangın tehlikesi durumunda, bir yandan renk değiştiren RGB ledi ve sireni ile uyarırken diğer yandan sizin karar verdiğiniz aksiyonları başlatacaktır. Örneğin; ışıkları açıp kapatmak, çıkış yolu aydınlatmasını devreye sokmak, pencereleri ( motorlu )
açıp ortamı havalandırmak vb.
FIBARO Su Basma sensörü, ıslak zeminler üzerine konumlandırıldığında, olası su kaçağını hızla algılayarak sizi anında bilgilendirir, ana su vanasını kapatarak zarar oluşmasını engelleyebilir.
FIBARO Kapı/Pencere sensörü, kapı ve pencereler açıldığında sizi bilgilendirerek gerekli önlemleri almanıza yardımcı olur. Oluşturacağınız senaryo ile pencere açıldığı anda o odanın ışıkları açılabilir, sireni çaldırabilir, pencereyi gören bir kameranın çektiği
fotografları size e-mail atmasını sağlayabilirsiniz.
FIBARO Akıllı Priz Modülü ile elektrikli cihazlarınızı evin herhangi bir prizinden uzaktan kontrol edebilir, bağlı olan cihazın ne kadar enerji tükettiğini sistem üzerinden izleyebilirsiniz. Akıllı priz ile kontrol ettiğiniz elektrikli cihazın gün içinde çalışma saatlerini ayarlayarak çeşitli konfor senaryoları oluşturabilirsiniz. Önceden hazırlayıp fırına kouduğunuz yemeğin eve gelme saatine yakın pişirilmesi veya önceden hazırladığınız çay/kahve makinesinin sabah uyandığınızda içeceğinizi hazır etmesi gibi hayatınıza benzersiz kolaylıklar katabilirsiniz. Evden çıkarken ütüyü açık unuttuğunuz için endişe etmenize artık gerek yok. Cep telefonunuzdan ütünün açık kalıp kalmadığını
görebilir ve açık ise kapatabilirsiniz.
FIBARO RGBW LED Kontrol Modülü renkli LED ışıklarınızın hem parlaklığını hem de renklerini ayarlamanız için geliştirilmiş bir aydınlatma modülüdür. RGBW modülü, kırmızı-yeşil-maviye ek olarak beyaz renk oranını da kontrol ederek pastel tonlar da dahil milyonlarca rengi parmaklarınızın ucunda emrinize sunmaktadır.
FIBARO Role Modülünü aydınlatma düğmesinin arkasına monte ederek ışığı, prizin arkasına monte ederek prize takılı elektrikli cihazları akıllı ev sistemi üzerinden istediğiniz zaman açıp kapatın.
FIBARO Motor Kontrol Modülü perde, panjur, tente vb. motorlu sistemlerin kontrolünü sağlar. Konum bilme özelliği sayesinde, motorlu ürünlerinizin konumlarını tam kapalıdan tam açıka kadar olan yelpazede istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, havanın aydınlanma ve kararma saatine göre perdelerin konumunun otomatik ayarlanmasını sağlayarak gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilir, tasarruflu ve konforlu yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Yada rüzgar şiddetlendiğinde tentenizin otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.

DDC-MCC Pano İmalatı

DDC ve MCC panoları, projesinden kablo bağlantılarına kadar kendi atölyemizde kendi personelimiz tarafından üretilmektedir. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak projelendirdiğimiz panolarımız yine standartlara uygun olarak imal edilmektedir.